Nakon završenih obuka na teme iz poljoprivrede i mentorskog programa za izradu […]
Dana 24. juna 2024. godine u organizaciji NVO Centar ekoloških inicijativa u […]
Nevladino udruženje „Centar ekoloških inicijativa“ iz Berana krajem juna završava realizaciju projekta […]