Berane 4. April. 2024. Danas je u Beranama, u okviru projekta „Podrška mladima u sektoru poljoprovrede – ProAGRO“, održan prvi trening koji je uključivao upoznavanje polaznika/ca sa osnovnim pojmovima o agrobiznsu. Projekat je fokusiran na jačanje kapaciteta mladih i doprinosu njihovom zapošljavanju. Trening je održan u […]
Tokom aktivnosti na terenu, NVU Centar ekoloških inicijativa je promovisao ciljeve projekta „Podrškamladima u sektoru poljoprivrede – Proagro“, ali i sakupljalo povratne informacije od građana sa ruralnogpodručja o aktivnostima kojima se bave kao što je sakupljanje šumskih plodova i ljekobilja. Tako su dobijeni podaci da je […]

KLIKOM NA BANNER MOŽETE PRIJAVITI EKOLOŠKE HAZARDE I/ILI AKCIJE