Berane, 15.08.2023.                                                                                                                                                                            

JAVNI POZIV ZA ANKETARE, Br. US05

Poštovani/a,

NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje Javni poziv za prijavljivanje kandidata za anketara za „Istraživanje interesovanja i znanja mladih o prilikama na tržištu rada“. Istraživanje se realizuje u okviru projekta “Podrška mladima u sektoru poljoprivrede – Proagro”. Projekat je finansiran iz Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP).

Rok za prijavu:  16.08.2023., do 17:00h

Način prijave: Prijava i ponuda se šalje putem elektronske pošte na adresu:  [email protected] ,

lično ili putem pošte na adresu: NVO Centar ekoloških inicijativa, 29 novembar 18a, 84300 Berane

Svi detalji u vezi sa Pozivom nalaze se u Anexu 1 – Projektni zadatak.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *