NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine potrebne mentoru, da se prijave u postupku selekcije kandidata za mentore za realizaciju jednomjesečnog programa podrške kandidatima u poljoprivredi, za potrebe realizacije projekta “Podrška mladima u sektoru poljoprivrede – ProAGRO”. Projekat je finansiran iz Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP).

Svrha angažovanja

U okviru projekta će se angažovati jedan mentor koji će pružiti podršku za šesto odabranih kandidata u poslovima pripreme biznis planova u sektoru poljoprivrede. Realizacijom ovog zadataka želi se doprinijeti unapređenju znanja mladih u vezi sa započinjanjem biznisa u sektoru poljoprivrede, kao i povećanom broju inicijativa za samozapošljavanje mladih.

Očekivani rezultati

– Učesnici programa će se upoznati sa osnovnim koracima u vezi sa registracijom sopstvenog biznisa,

– Učesnici programa mentorstva će steći nova znanja o pripremi biznis planova,

– Realizovan program mentorstva za 6 osoba u trajanju od 30 kalendarskih dana,

– Razvijeno šest (6) poslovnih ideja vezanih za poljoprivredu,

– Pripremljen kratak izvještaj o programu mentorstva.

Opis posla

Kandidat treba da:

  • Pripremi program mentorske podrške i ostale zadatke definisane u ANEXU 1 Projektni zadatak (koji se može preuzeti na linku ANEXU 1 ili ispod teksta)
  • Pripremi materijal za evaluciju učesnika,
  • Realizuje mentorski program u trajanju od 30 kalendarskih dana,
  • Pripremi kratak izvještaj o realizovanom programu mentorstva.

Uslovi za prijavu

– Fizičko lice

– Iskustvo u vezi sa pripremom biznis planova i davanja mentorske podrške

– Poznavanje prilika u sektoru poljoprivrede u Crnoj Gori

– Viša skola ili VII SS, fakultet prirodinh nauka ili sličan (ekonomista)

– Prebivalište na teritoriji opština Andrijevica ili Berane.

Potrebna dokumentacija

– Finansijska ponuda. Ponudu je neophodno dostaviti u bruto iznosu (sa uključenim porezima i doprinosima)

– Radna biografija/CV

Rok za prijavu:  25.04.2024., do 16:00h

Način prijave: Prijava i ponuda se šalje putem elektronske pošte na adresu:  [email protected] ,

lično ili putem pošte na adresu: NVO Centar ekoloških inicijativa, 29 novembar 18a, 84300 Berane

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *