Berane, 21.3.2023. Danas je nevladino udruženje „Centar ekoloških inicijativa“ organizovalo Okruglisto čija je tema bila „Održivi […]
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) […]
NVO Centar ekoloških inicijativa iz Berana realizovala je 10. maja 2021. u okviru ekološke kampanje podjelu promotivnih […]
NVU Centar ekoloških inicijativa započelo je realizaciju kampanje pod nazivom “Promocija selektivnog odvajanja otpada – ProSELEKTO”, […]