U okviru projekta “Podrška mladima u sektoru poljoprivrede – ProAGRO” snimljen je promotivni spot.
Poštovani/a, NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje javni poziv zainteresovanim kandidatima, predstavnicima NVO-a iz Berana i Andrijevice, […]
Berane 18.4.2024. – U prostorijama Regionalnog biznis centra u Beranama organizovana je obuka, u cilju jačanja […]
NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine potrebne mentoru, […]
Berane 4. April. 2024. Danas je u Beranama, u okviru projekta „Podrška mladima u sektoru poljoprovrede […]
Berane, 16.08.2023.                                                                                                                                                                             JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA REALIZACIJU ISTRAŽIVANJA, Br. US03 Poštovani/a, NU Centar […]
Berane, 15.08.2023.                                                                                                                                                                             JAVNI POZIV ZA ANKETARE, Br. US05 Poštovani/a, NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje Javni […]