Nakon završenih obuka na teme iz poljoprivrede i mentorskog programa za izradu biznis planova, troje mladih […]
Dana 24. juna 2024. godine u organizaciji NVO Centar ekoloških inicijativa u Beranama održan je Okrugli […]
Nevladino udruženje „Centar ekoloških inicijativa“ iz Berana krajem juna završava realizaciju projekta „Podrška mladima u sektoru […]
Poštovani/a, NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje javni poziv zainteresovanim kandidatima, predstavnicima NVO-a iz Berana i Andrijevice, […]
Berane 18.4.2024. – U prostorijama Regionalnog biznis centra u Beranama organizovana je obuka, u cilju jačanja […]
NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine potrebne mentoru, […]
Berane 4. April. 2024. Danas je u Beranama, u okviru projekta „Podrška mladima u sektoru poljoprovrede […]
Tokom aktivnosti na terenu, NVU Centar ekoloških inicijativa je promovisao ciljeve projekta „Podrškamladima u sektoru poljoprivrede […]