Dana 24. juna 2024. godine u organizaciji NVO Centar ekoloških inicijativa u Beranama održan je Okrugli […]
Nevladino udruženje „Centar ekoloških inicijativa“ iz Berana krajem juna završava realizaciju projekta „Podrška mladima u sektoru […]
NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine potrebne mentoru, […]
Berane 4. April. 2024. Danas je u Beranama, u okviru projekta „Podrška mladima u sektoru poljoprovrede […]
Berane, 16.08.2023.                                                                                                                                                                             JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA REALIZACIJU ISTRAŽIVANJA, Br. US03 Poštovani/a, NU Centar […]
Berane, 15.08.2023.                                                                                                                                                                             JAVNI POZIV ZA ANKETARE, Br. US05 Poštovani/a, NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje Javni […]
Ugovori u ukupnoj vrijednosti od 92,000 eura za šest projekata nevladinih organizacija iz Berana i Andrijevice […]
Svjetski dan zaštite životne sredine smo obilježili i u Beranama, i to ne samo 5. juna […]