Berane, 16.08.2023.                                                                                                                                                                             JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA REALIZACIJU ISTRAŽIVANJA, Br. US03 Poštovani/a, NU Centar […]
Berane, 15.08.2023.                                                                                                                                                                             JAVNI POZIV ZA ANKETARE, Br. US05 Poštovani/a, NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje Javni […]
Svjetski dan zaštite životne sredine smo obilježili i u Beranama, i to ne samo 5. juna […]
Radnici D.O.O. ,,Komunalno-Berane” postavili su klupe i zasadili sadnice u velikom parku pored Lima. Klupe su […]
Akcioni plan zaštite životne sredine Berane 2023-2025 razvijen u okviru projekta “Udružimo se radi očuvanja životne […]