Dana 24. juna 2024. godine u organizaciji NVO Centar ekoloških inicijativa u Beranama održan je Okrugli […]
Nevladino udruženje „Centar ekoloških inicijativa“ iz Berana krajem juna završava realizaciju projekta „Podrška mladima u sektoru […]
Poštovani/a, NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje javni poziv zainteresovanim kandidatima, predstavnicima NVO-a iz Berana i Andrijevice, […]
Berane 18.4.2024. – U prostorijama Regionalnog biznis centra u Beranama organizovana je obuka, u cilju jačanja […]
NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine potrebne mentoru, […]
Berane, 16.08.2023.                                                                                                                                                                             JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA REALIZACIJU ISTRAŽIVANJA, Br. US03 Poštovani/a, NU Centar […]
Ugovori u ukupnoj vrijednosti od 92,000 eura za šest projekata nevladinih organizacija iz Berana i Andrijevice […]
Svjetski dan zaštite životne sredine smo obilježili i u Beranama, i to ne samo 5. juna […]