Poštovani/a, NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje javni poziv zainteresovanim kandidatima, predstavnicima NVO-a iz Berana i Andrijevice, […]
NU Centar ekoloških inicijativa, objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine potrebne mentoru, […]
NVO Centar ekoloških inicijativa poziva predstavnike OCD-a iz Berana i Andrijevice, i sve zainteresovanegrađane, da se […]
NVO Centar ekoloških inicijativa iz Berana realizovala je 10. maja 2021. u okviru ekološke kampanje podjelu promotivnih […]
Ponedjeljak, 30. 10. 2020. god.-Danas su, u prostorijama škole, uručene nagrade našim učenicima čiji su radovi […]