Akcioni plan zaštite životne sredine Berane 2023-2025 razvijen u okviru projekta “Udružimo se radi očuvanja životne […]
Berane, 21.3.2023. Danas je nevladino udruženje „Centar ekoloških inicijativa“ organizovalo Okruglisto čija je tema bila „Održivi […]
NVO Centar ekoloških inicijativa, organizovala je u Beranama obuku za zainteresovane građana ipripadnike organizacija civilnog društva […]
NVO Centar ekoloških inicijativa poziva predstavnike OCD-a iz Berana i Andrijevice, i sve zainteresovanegrađane, da se […]