NVO Centar ekoloških inicijativa poziva predstavnike OCD-a iz Berana i Andrijevice, i sve zainteresovane
građane, da se prijave za učešće na obuci na temu “JAVNOG ZASTUPANJA”.
Cilj obuke je unaprjeđenje znanja i vještina predstavnika ciljne grupe, vezanih za strategije kampanje
javnog zastupanja (organizacije civilnog drustva, mladi). Dodatno polaznici će steći nova znanja o
istraživanju tema kampanja, taktikama javnog zastupanja i lobiranju, pripremi i podnošenju inicijativa.
Prijave se mogu poslati putem e maila [email protected] do 8.3.2023. do 23:00 h.

Obuka će se organizovati u prostorijama Regionalnog biznis centra, Rudeš bb, Berane 9. i 10.3.2023.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *