NVO Centar ekoloških inicijativa, organizovala je u Beranama obuku za zainteresovane građana i
pripadnike organizacija civilnog društva na temu javnog zastupanja i lobiranja. Dvodnevna obuka
organizovana je 9 i 10.marta 2023. u prostorijama Regionalnog Biznis centra u Beranama.


Obuka o „Javnom zastupanju” imala je za cilj unaprjeđenja znanja predstavnika javne uprave,
predstavnika OCD-a i ostalih zainteresovanih građana o načinu na koji aktivno mogu da se uključe u
kreiranju javnih politika, ali i kako da na pravilan način predstave i upute donosiocima odluka njihove
potrebe za uređenjem određenih društvenih problema. Cilj ovog treninga bio je podsticaj i promocija
zajedničkog djelovanja u cilju kreiranja javnih politika koji se tiču zaštite zivotne sredine.


Obuka je realizovana u okviru projekta “Udružimo se radi očuvanja životne sredine – UDARNo”.
Projekat je finansiran iz Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD), koji finansira Evropska
unija (EU), a sprovodi UNDP u saradnji sa petnaest lokalnih samouprava, među kojima su Berane i
Andrijevica čineći klaster ,,Zajedno za sjever”.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *