NVO Centar ekoloških inicijativa, organizovala je u Beranama obuku za zainteresovane građana ipripadnike organizacija civilnog društva […]