Utorak,08. decembar-Nosilac projekta “Promocija eko-koncepta u sektoru saobraćaja” koji finansira Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, je NVO Centar ekoloških inicijativa iz Berana. Tim povodom je, Borko Ojdanić, direktor ove organizacije, predstavnicima škole predao na korišćenje 3 bicikla koja će se koristiti u radu Saobraćajne sekcije naše škole. Zahvaljujemo se donatoru na još jednoj vrijednoj donaciji.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *