Ponedjeljak, 30. 10. 2020. god.-Danas su, u prostorijama škole, uručene nagrade našim učenicima čiji su radovi […]
Utorak,08. decembar-Nosilac projekta “Promocija eko-koncepta u sektoru saobraćaja” koji finansira Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, je NVO […]