NVO Centar ekoloških inicijativa realizuje projekat „Promocija eko koncepta u sektoru saobraćaju“ podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore u okviru javnog konkursa zaštita životne sredine u saobraćaju “Budimo eko mobilni”.

Projekat se realizuje na teritoriji opštine Berane a ima za cilj unapređenje informisanosti učenika i lokalnog stanovništva o ekološkim problemima u saobraćaju, kroz promociju primjera dobre prakse.

Realizacijom projekta daće se doprinos u smanjenju negativnih uticaja saobraćaja na stanje životne sredine na lokalnom nivou jer će projekat kroz aktivnosti edukovati učenike i građane o načinima uticaja saobraćaja na zagađenja životne sredine, upotrebi alternativnih i obnovljivih izvora energije, manjoj upotrebi vozila, promovisati upotrebu bicikla i pješačenja.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *