NVU Centar ekoloških inicijativa započelo je realizaciju kampanje pod nazivom “Promocija selektivnog odvajanja otpada – ProSELEKTO”, koja ima za cilj promociju odvojenog odlaganja otpada u Crnoj Gori.

Prema ovoj metodologiji odlaganje otpada se obavlja putem primarne selekcije, tj. razdvajanje otpada u dvije kante. “Suva kanta” služi za zajedničko odvajanje primarno selektovanih materijala kao što su papir, karton, plastika, staklo, guma, metal, tekstil, dok “Mokra kanta” služi za odlaganje ostalog otpada koji je po svom sastavu uglavnom mokar zbog prisustva ostataka od hrane, materijala organskog porijekla, baštenskog otpada, proizvoda za higijenu.

Kampanja se realizuje kroz projekat „Unaprjeđenje ka konkretnoj i posvećenoj primjeni ekoloških standarda – ARTEMIS“. Projekat realizuje NVO Green Home u partnerstvu sa NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica, NVO Sjeverna Zemlja i NVO Društvo mladih ekologa a finansiran je od strane Balkanskog fonda za demokratiju.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *