Radnici D.O.O. ,,Komunalno-Berane” postavili su klupe i zasadili sadnice u velikom parku pored Lima. Klupe su […]
Akcioni plan zaštite životne sredine Berane 2023-2025 razvijen u okviru projekta “Udružimo se radi očuvanja životne […]
Berane, 21.3.2023. Danas je nevladino udruženje „Centar ekoloških inicijativa“ organizovalo Okruglisto čija je tema bila „Održivi […]
NVO Centar ekoloških inicijativa, organizovala je u Beranama obuku za zainteresovane građana ipripadnike organizacija civilnog društva […]